مرکز تعمیرات خودروهای دوگانه سوز شرکت الکتروفن

خدمات مورد ارائه

 •  مرکز تعمیرات خودرو های دوگانه سوز

سایر اطلاعات :

 • نام مدیر: سید مهدی سجادی


  09178050098


  تلفن: 37366565-6


  آدرس: شیراز-شیراز - خیابان احمدی - نبش کوچه 9


  ایمیل:


  سایت: