دکور برتر

خدمات مورد ارائه

 •  تجهیزات و لوازم پرده عمودی و پارچه ای

سایر اطلاعات :

 • نام مدیر: محسن نبات ریز


  09173077494


  تلفن: 8217915 382


  آدرس: شیراز-شیراز - خیابان نادر - حد فاصل چهارراه اصلاح نژاد - فلکه فرودگاه - انتهای گاراژ جاوید


  ایمیل:


  سایت: