آژانس مسکن پرشیا

خدمات مورد ارائه

 •  خرید و فروش ملک و زمین و مسکن

سایر اطلاعات :

 • نام مدیر: عبدالرضا فقیهی


  09173103107


  تلفن: 38253971


  آدرس: شیراز-شیراز - بلوار رحمت غربی - نبش خیابان صفایی جنوبی


  ایمیل:


  سایت: