شرکت شیراز حقایق

خدمات مورد ارائه

 •  پیمانکاری خدمات فنی مهندسی صنایع نفت و گاز و پتروشیمی و نیرو

سایر اطلاعات :

 • نام مدیر: مهدی فقیهی زاده


  09173143190


  تلفن: 32317809 - 32317810


  آدرس: شیراز-شیراز - خیابان زند - کوچه 43 ساختمان صبا طبقه اول


  ایمیل:


  سایت:shirazhco@yahoo.com