شرکت گسترش مدیریت صنعتی

خدمات مورد ارائه

  •  دوره های تخصصی تعمیرات سخت افزار و نرم افزار موبایل

سایر اطلاعات :

  • نام مدیر:    تلفن: 32251000


    آدرس: شیراز-شیراز - ابتدای بلوار ارم روبروی سازمان آب


    ایمیل:


    سایت: