آکادمی بازیگری پارس

خدمات مورد ارائه

 •  آموزش بازیگری - کار تولیدی برای ادارات و مدارس و مهدکودکها - جشن فارغ التحصیلی - برگزاری سمینارها و کارگاهی و آموزشی

سایر اطلاعات :

 • نام مدیر: مهرداد نبی زاده


  09302052442


  تلفن: دیریت : 32320215 - دفتر آموزشگاه : 32320841


  آدرس: شیراز-:شیراز - خیابان برق - روبروی نمایشگاه اتومبیل روزیطلب - پلاک 16


  ایمیل:


  سایت: