آموزشگاه زبان سبحان شیراز

خدمات مورد ارائه

  •  تدریس زبان انگلیسی در سطوح و سنین مختلف

سایر اطلاعات :

  • نام مدیر: آقای اسدی    تلفن: 32352847 ( بزرگسال ) // 38301816 ( دخترانه ) // 32347432 071 ( پسرانه )


    آدرس: شیراز-شعبه پسرانه : شیراز - چهارراه اصلاح نژاد - ابتدای خیابان اصلاح نژاد / شعبه دخترانه : شیراز - خیابان نادر - روبروی اداره کشاورزی - کوچه 30


    ایمیل:


    سایت:www.Sobhan-ei.ir-Info@Sobhan-ei.com