مجتمع گلناز

خدمات مورد ارائه

 •  رشته های طراحی و دوخت - صنایع دستی و هنری - صنایع فرش

سایر اطلاعات :

 • نام مدیر: فروغ تنگستانی زاده


  09177102331


  تلفن: 38312171


  آدرس: شیراز-شیراز - بلوار پاسارگاد - خیابان پاییز - کوچه 21 - روبروی آپارتمان طاها - یک درب مانده به آخر


  ایمیل:


  سایت: