فروشگاه افشار

خدمات مورد ارائه

  •  لوازم سرد کننده

سایر اطلاعات :

  • نام مدیر: مجید افشار


    09173035951


    تلفن: 38218820


    آدرس: شیراز-شیراز - خیابان آبیاری - ساختمان مروارید


    ایمیل:


    سایت: