خیمه سرای زینبیه

خدمات مورد ارائه

 •  برزنت و چادرهای مسافرتی - مشمع - تولیدکننده انواع چادر

سایر اطلاعات :

 • نام مدیر: اسماعیل وجوهیان


  09177144542


  تلفن: 37268324 - 37262702


  آدرس: شیراز-شیراز - بلوار زینبیه - دروازه قصابخانه - جنب نمایشگاه قاسم


  ایمیل:


  سایت: