شرکت کاج شیمی شیراز

خدمات مورد ارائه

 •  آزمایشگاه همکار اداره استاندارد - تولید روغن موتور و صنعتی و گریس

سایر اطلاعات :

 • نام مدیر: آقای رحیم عطایی


  09177152981


  تلفن: 37742148 - 37744112


  آدرس: شیراز-شیراز - شهرک صنعتی - انتهای خیابان صنعت جنوبی - خیابان تلاش شرقی - درب دوم


  ایمیل:


  سایت: