پخش عمده زغال و تنباکو در سراسر کشور

خدمات مورد ارائه

 •  پخش انواع قلیان و تنباکو به سراسر کشور با 64 سال سابقه درخشان

سایر اطلاعات :

 • نام مدیر: بناکار


  09173004898


  تلفن:


  آدرس: شیراز-شیراز - بلوار سیبویه - ابتدای شاهداعی الله - مغازه بناکار


  ایمیل:


  سایت: