موسسه حسابداری و خدمات مالی تراز حساب شاکر

خدمات مورد ارائه

 •  حسابداری و حسابرسی داخلی کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی (صدور اسناد حسابداری - تحریر دفاتر قانونی - تحریر اظهار نامه مالیاتی عملکردسالانه و ارزش افزوده _ تهیه و ارسال صورت ریز معاملات فصلی موضوع ماده 169ق. م . م - اصلاح حساب و کدینگ حسابها - تهیه صورتهای مالی بر اساس استاندارد های حسابداری ایران _ مشاوره مالی و مالیاتی (

سایر اطلاعات :

 • نام مدیر: علی اصغر شاکر


  09173121867


  تلفن: 32295306 - 32295307 - 32279746 - فکس :32281841


  آدرس: شیراز-شیراز - بلوار جمهوری - ابتدای کوچه 6 - سمت راست - ساختمان دو طبقه - طبقه دوم


  ایمیل:


  سایت:Ali_hesabrass@yahoo.com-tarazhesab.shaker@gmail.com