گل فروشی ترمه

خدمات مورد ارائه

 •  گل ترمه

سایر اطلاعات :

 • نام مدیر: آقای نیکخوی


  09367472684


  تلفن: 36475344


  آدرس: شیراز-شیراز - بلوار بعثت - نبش کوچه 12 - جنب نمایندگی بوتان


  ایمیل:


  سایت: