(شرکت اتحاد برکت ( یونبکو

خدمات مورد ارائه

 •  صندوق مکانیزه فروشگاهی - چاپگرصدور فیش - چاپگر حرارتی - بارکدخوان - کشو پول - چاپگربارکد - نرم افزار مطبخ - نرم افزار سپهر

سایر اطلاعات :

 • نام مدیر: درویشی


  09383921987


  تلفن: 32348525


  آدرس: شیراز-09383921987


  ایمیل:


  سایت: