شرکت خدماتی رهاورد

خدمات مورد ارائه

 •  ارائه دهنده کلیه امور خدماتی - نگهداری از کودک و سالمنددرمنازل - تنظیمات و پیش خدمتی در منازل

سایر اطلاعات :

 • نام مدیر: مهندس شهبازی


  09177173722


  تلفن: 36494249 - 36494248


  آدرس: شیراز-شیراز - چهارراه ستارخان - نبش خیابان شهید رادفر - ساختمان 110 - واحد3


  ایمیل:


  سایت:www.rahavardkhadamat.com