شرکت آماج صنعت

خدمات مورد ارائه

 •  انواع درب های اتوماتیک و درب های برقی

سایر اطلاعات :

 • نام مدیر: خانم شایسته نیا


  09177399614


  تلفن: 36231969


  آدرس: شیراز-شیراز - معالی آباد - مجتمع پارمین - طبقه 4 - واحد 402


  ایمیل:


  سایت: