شرکت خدماتی نیکو گل مریم

خدمات مورد ارائه

 •  کارگر فنی ساده - فضای سبز - ایاب و ذهاب - امور نظافت - خطوط هوایی - تهیه و پخت غذا

سایر اطلاعات :

 • نام مدیر: منصور آبادی


  09176114541


  تلفن:


  آدرس: شیراز-شیراز - بلوار جانبازان - سرخیابان - پلاک 2070


  ایمیل:


  سایت: