نهالستان باقری

خدمات مورد ارائه

 •  فروش انواع نهال های میوه و انواع نشاء فصلی و درختچه های تزئینی

سایر اطلاعات :

 • نام مدیر: باقری


  09171167114


  تلفن: 36305400


  آدرس: شیراز-شیراز - فرهنگ شهر - ایستگاه 14 - جنب بانک ملت


  ایمیل:


  سایت: