شرکت حسابداری و مدیریت تراز تصدیق

خدمات مورد ارائه

 •  کلیه خدمات حسابداری و حسابرسی و مالیاتی

سایر اطلاعات :

 • نام مدیر: محمد کفایتی


  09179281053-09171069401


  تلفن: 32272044


  آدرس: شیراز-شیراز - بلوار جمهوری - جنب اداره دارایی - انتهای کوچه 4 - طبقه 2


  ایمیل:


  سایت:taraz_tasdigh@yahoo.com