شرکت مدیران فوم بهینه ساز

خدمات مورد ارائه

 •  1) بزرگترین تولیدکننده محافظ بسته بندی و فوم بسته بندی پلی استایرن - 2) تولیدکننده عایق های حرارتی و صوتی پلی استایرن با کاهش 75 درصد حرارت و صوت - 3) تولیدکننده فوم سقفی پلی استایرن

سایر اطلاعات :

 • نام مدیر: آقای دانشور


  09177830015-16


  تلفن: 37744120 - فکس : 37744119 071


  آدرس: شیراز-شیرا ز- شهرک صنعتی بزرگ - میدان ابتکار - بلوار ابتکار شمالی - خیابان 206


  ایمیل:


  سایت: