(فنی ساختمانی سازه های تک ایستا جنوب ( کارخانه تولیدی

خدمات مورد ارائه

  •  سیستمهای عایق های ماندگاری عمودی - انواع بلوک سقفی - انواع ورقهای پلی استایرن با چگالی درخواستی - قبول سفارش تولید انواع فراورده های پلی استایرن بر اساس قالب درخواستی به جهت بسته بندی و ... با دستگاه

سایر اطلاعات :

  • نام مدیر: آرش بازیار    تلفن: 32271960-3 - فکس : 32293511


    آدرس: شیراز-شیراز - فلکه گاز - ابتدای خیابان جهاد سازندگی - پلاک 75


    ایمیل:


    سایت:www.takista.com-info@takista.com