فروشگاه آجرنمای محک

خدمات مورد ارائه

 •  توزیع انواع آجرنما ، آجر سنتی - آجر رستیک - آجر نما نسوز - در رنگ های گوناگون آجر سه گل - تکنو آجر - آجر گری - پوکه معدنی

سایر اطلاعات :

 • نام مدیر: مهدی باقری


  09171037640


  تلفن: 38245511


  آدرس: شیراز-شیراز - بلوار رحمت - حد فاصل چهارراه زندان و خیابان سپاه - جنب درمانگاه امام جعفر صادق


  ایمیل:


  سایت: