ساندویچ هایلار

خدمات مورد ارائه

  •  انواع ساندویچ و ژامبون سرد و گرم

سایر اطلاعات :

  • نام مدیر: غلام پور    تلفن: 36286252 - 36265985


    آدرس: شیراز-شیراز - میدان دانشجو - ابتدای بلوار چمران


    ایمیل:


    سایت: