کباب سرای پارک

خدمات مورد ارائه

 •  کباب - کنجه - جوجه

سایر اطلاعات :

 • نام مدیر: صمد غرقی


  09177105106


  تلفن: 37231213


  آدرس: شیراز-شیراز - بلوار مدرس - بلوار جانبازان - نبش 20 متری امامی


  ایمیل:


  سایت: