غذای بیرون بر مجلسی

خدمات مورد ارائه

 •  سفارشات جهت مجالس و مراسم پذیرفته می شود - تامین غذای سازمان ها و شرکت ها - همراه با سرویس رایگان

سایر اطلاعات :

 • نام مدیر: حسین مجلسی


  09178588838


  تلفن: 38237071


  آدرس: شیراز-شیراز - بلوار امیر کبیر - 8 متری پشم شیشه - روبروی ورودی والفجر


  ایمیل:


  سایت: