شرکت آسانسور سریع سیر فارس

خدمات مورد ارائه

 •  فروش کلیه قطعات آسانسور و نصب آسانسور

سایر اطلاعات :

 • نام مدیر: رضا زینلی / صیادی


  صیادی : 09171111500 - زینلی : 09173111138


  تلفن: 36485481 - فکس : 36483103


  آدرس: شیراز-:شیراز - خیابان عفیف آباد - روبروی ساندویچ پامچال - طبقه 2 - پلاک 185


  ایمیل:


  سایت:ssf.lift@yahoo.com