شرکت کیان آسانبر هخامنش فارس

خدمات مورد ارائه

 •  نصب و راه اندازی و سرویس آسانسور

سایر اطلاعات :

 • نام مدیر: سعید قاسمی


  09171096818


  تلفن: 38425679


  آدرس: شیراز-شیراز - جاده بوشهر - ورودی خیابان یقطین - جنب بیمه رازی


  ایمیل:


  سایت: