شرکت شاهد

خدمات مورد ارائه

 •  ساختمانی و بازرگانی

سایر اطلاعات :

 • نام مدیر: معینی


  09171119967


  تلفن: 38436209 - 38436360


  آدرس: شیراز-شیراز - ابتدای بلوار پاسداران - ساختمان میلاد - طبقه 5 - واحد 503


  ایمیل:


  سایت: