الکترو آسانبر هخامنش

خدمات مورد ارائه

 •  طراحی ، مشاوره - خرید و فروش انواع آسانسور و پله برقی

سایر اطلاعات :

 • نام مدیر: بهرام دیور


  09177125570


  تلفن: 36493700 - 36493600


  آدرس: شیراز-شیراز - خیابان زرگری - نبش خیابان شهید رادفر - ساختمان 110 - واحد 4


  ایمیل:


  سایت: