داربست فلزی حافظ

خدمات مورد ارائه

 •  داربست فلزی

سایر اطلاعات :

 • نام مدیر: علی اکبر علمدار


  09173013785 - 09173156921


  تلفن: 38390454 / 38308050


  آدرس: شیراز-شیراز - چهارراه سیاحتگر - خیابان شهیدان اعتمادی - سمت چپ


  ایمیل:


  سایت: