بیرون بر متین

خدمات مورد ارائه

 •  سفارشات جهت مجالس و ارگانهای دولتی با تخفیف ویژه پذیرفته می شود - با پخت برنج محلی و گوشت گرم گوسفندی بدون استفاده از گوشت و مرغ یخ زده

سایر اطلاعات :

 • نام مدیر: حسینی


  09351548837-09170258026


  تلفن: 38254863


  آدرس: شیراز-شیراز - بلوار باهنر جنوبی - بلوار زاگرس شرقی - نبش چهارراه پاییز


  ایمیل:


  سایت: