بیرون بر نمونه شهر

خدمات مورد ارائه

 •  انواع غذاهای ایرانی - سفارشات جهت مجالس و مراسم پذیرفته می شود

سایر اطلاعات :

 • نام مدیر: راستی


  09399124289


  تلفن: 38300360 - 38312018


  آدرس: شیراز-شیراز - بلوار سیاحتگر - روبروی تاکسی تلفنی سرعت


  ایمیل:


  سایت: