کباب ساطوری تک بناب آذربایجان

خدمات مورد ارائه

 •  کباب مخصوص - جوجه کباب

سایر اطلاعات :

 • نام مدیر: جاهد


  09146404535


  تلفن: 36712101


  آدرس: شیراز-شیراز - حد فاصل دوکوهک و گویم - جنب زیتون 7


  ایمیل:


  سایت: