کلینیک پمپ

خدمات مورد ارائه

 •  فروش - نصب - نگهداری و تعمیرات پمپ های آب آپارتمانی - صعتی و کشاورزی با کادر مجرب و متخصص در زمینه برق و تاسیسات ( با کلینیک پمپ حتی یک لحظه بی آب نمی مانید (

سایر اطلاعات :

 • نام مدیر: باقری


  09171207969-09177901606


  تلفن:


  آدرس: شیراز-سیار


  ایمیل:


  سایت: