آموزشگاه موسیقی پژواک

خدمات مورد ارائه

 •  آموزش موسیقی همه سازها در همه مقطع - آموزش سازهای کلاسیک - پاپ - سنتی

سایر اطلاعات :

 • نام مدیر: امین رهایی


  09171182261


  تلفن: 36268309


  آدرس: شیراز-شیراز - عفیف آباد - کوچه 4


  ایمیل:


  سایت: