شرکت مهندسین مشاور کوشا معدن

خدمات مورد ارائه

  •  مشاوره در زمینه اکتشاف - طراحی و نظارت بر معادن - ارزیابی زیست محیطی صنعت و معدن - بررسی فنی اقتصادی - امکان سنجی طرح های صنعتی - فناوری مواد معدنی

سایر اطلاعات :

  • نام مدیر: مدیر عامل دفتر تهران :حمید رضا معین الدینی - مدیریت شیراز : مهندس افشار    تلفن: 32321455 - 32321056


    آدرس: شیراز-شیراز - خیابان باغشاه - نبش حکیمی شرقی - ساختمان همکاران - طبقه 6 - واحد شمالی


    ایمیل:


    سایت: