شرکت تولیدی آل سات نوین پارس

خدمات مورد ارائه

 •  شیراز - شهرک صنعتی بزرگ - میدان چهارم - ابتکار جنوبی - خیابان 257 - فرعی اول سمت چپ سوله دوم

سایر اطلاعات :

 • نام مدیر: رئیس هیئت مدیره : فهیمه پناهی / مدیر عامل : عبدالله اژدری


  اژدری : 09173032865 - کهندل پور : 09124257528


  تلفن: 37743014


  آدرس: شیراز-شیراز - شهرک صنعتی بزرگ - میدان چهارم - ابتکار جنوبی - خیابان 257 - فرعی اول سمت چپ سوله دوم


  ایمیل:


  سایت: