دفتر اسناد رسمی 310 شیراز

خدمات مورد ارائه

 •  وکالت نامه و تعهد اجاره نامه و قراردادها - ثبت کلیه اسناد رسمی ملکی و اتومبیل

سایر اطلاعات :

 • نام مدیر: مالک کریم پور


  09171044285-09171206058


  تلفن: 32338376 - 32334989


  آدرس: شیراز-شیراز - بین سینما سعدی و پارامونت - روبه روی صورتگر- نبش کوچه 9 قصرالدشت


  ایمیل:


  سایت: