میل لنگ تراشی ایران صنعت

خدمات مورد ارائه

  •  خدمات موتوری سبک و سنگین و راهسازی و دریایی

سایر اطلاعات :

  • نام مدیر: داریوش ده بزرگی    تلفن: 38237495 - 38237494


    آدرس: شیراز-شیراز - بلوار امیر کبیر - 20 متری صنعتگر - آبگرمکن سابق - پاساژ آلومینیوم


    ایمیل:


    سایت: