دنیای چسب پاکدلان

خدمات مورد ارائه

 •  انواع چسب

سایر اطلاعات :

 • نام مدیر: محسن پاکدلان


  09171119783


  تلفن: 38202761 - 38307161


  آدرس: شیراز-(شیراز - خیابان تحویلی - جنب مسجد ابولفضل (ع


  ایمیل:


  سایت: