فست فود ماه

خدمات مورد ارائه

 •  " کلیه خدمات فست فود انجام می گیرد "

سایر اطلاعات :

 • نام مدیر: احمد دلجو


  09172600847-09173145006


  تلفن: 37274090


  آدرس: شیراز-شیراز - بلوار مدرس - خیابان فدک - نبش کوچه 2 فدک


  ایمیل:


  سایت: