فروشگاه ابزارداران

خدمات مورد ارائه

 •  تهیه و توزیع ابزارآلات ساختمانی

سایر اطلاعات :

 • نام مدیر: ژیانی


  09177112116


  تلفن: 36332349 - فکس : 36332982 071


  آدرس: شیراز-شیراز - فرهنگ شهر ایستگاه 15 - جنب شیراز بار مهاجر


  ایمیل:


  سایت: