جگر فروشی مشیر

خدمات مورد ارائه

 •  جگر - دل - قلوه - کباب - کنجه - کتف و بال

سایر اطلاعات :

 • نام مدیر: جمال جوانمردی


  32355263


  تلفن: 32355263


  آدرس: شیراز-شیراز - چهارراه مشیر - ابتدای خیابان قصرالدشت


  ایمیل:


  سایت: