غذای بیرون بر تشریفات

خدمات مورد ارائه

 •  انواع غذاهای ایرانی - سرویس دهی بصورت پیک - تهیه غذا برای شرکت ها و ارگان های دولتی - بیمارستان ها و مجالس

سایر اطلاعات :

 • نام مدیر: احسان رزاقی پور


  09171104444


  تلفن: 36270555


  آدرس: شیراز-شیراز - بلوار چمران - نرسیده به پل زرگری


  ایمیل:


  سایت: