(پزندگی برق ( آش برق

خدمات مورد ارائه

 •  آش سبزی - آش رشته - کوفته سبزی - پیاز داغ - کتلت و فلافل بصورت بسته بندی

سایر اطلاعات :

 • نام مدیر: علیرضا خیریان


  09177200052


  تلفن:


  آدرس: شیراز-(شیراز : سی متری سینما سعدی - چهارراه مشیر غربی پزندگی برق ( آش برق


  ایمیل:


  سایت: