خوشه چین ندای شیراز

خدمات مورد ارائه

 •  پخش انواع چای چای زعفرانی. اکسیر زعفران. و شربت زعفران و ادامس زعفرانی و انواع مواد غذائی

سایر اطلاعات :

 • نام مدیر: صدیقه جمشیدی


  09171119967


  تلفن: 07138436360


  آدرس: شیراز-شیراز. ابتدای بلوار پاسداران ساختمان میلاد واحد 503


  ایمیل:


  سایت:en.moini@yahoo.com