پیک موتوری فدک

خدمات مورد ارائه

 •  انجام کلیه اموربانکی،حمل ونقل کالا،،اخذخلافی وهرانچه شمافرصت انجام ان راندارید

سایر اطلاعات :

 • نام مدیر: آرش سلیمانی


  ۰۹۱۷۹۹۶۹۴۲۴


  تلفن: ۴۳۲۲۴۵۵۵


  آدرس: شیراز-مرودشت،،پیک موتوری فدک


  ایمیل:


  سایت: