فردوس شقایق

خدمات مورد ارائه

 •  مربوط به تنظیفات امور منزل و پرستاری کودک وپرستاری سالمند

سایر اطلاعات :

 • نام مدیر: دکتر زارع


  ۰۹۱۷۸۶۱۱۳۳۱_۰۹۳۶۶۱۶۹۱۳۲


  تلفن: ۳۲۳۲۶۳۲۹


  آدرس: شیراز-چهارراه سینما سعدی اول بیست متری ساختمان اسکندریه ۱ طبقه ۱ واحد۱


  ایمیل:


  سایت: