دفتر پذیرش وخرید انواع خودرو فرسوده سبک و سنگین

خدمات مورد ارائه

 •  انواع خودرو فرسوده شما را در اسرع وقت پذیرش و خریداری مینماییم و کارهای اداری و نقل و انتقالات آن را انجام می دهیم

سایر اطلاعات :

 • نام مدیر: خدابنده


  ۰۹۱۷۹۳۵۹۴۶۱..۰۹۳۸۲۳۰۹۶۹۸


  تلفن:


  آدرس: شیراز-


  ایمیل:


  سایت:Kali45795@gmail